Home » Bestuur

Voorzitter:

Rien van Cuijk  rienvancuijk@kpnmail.nl

Secretaris:

Joop Hendriks hendriks43@gmail.com

Penningmeester:

Wil Tindemans  wiltindemans@gmail.com

Wnd voorzitter:

Ben Hodzelmans benhozdelmans@gmail.com

Coordinator:

Mathieu Adriaans