Voorzitter:

Ben Hodzelmans

 benhodzelmans@gmail.com

Secretaris

Marijke Melis

 marijmelis@gmail.com

 

Penningmeester

Wil Tindemans

wiltindemans@gmail.com

 

 

 Bestuurslid techniek

Theo van de Kruijs

t.kruys@gmail.com

 

 

 

 Algemeen bestuurslid

Greet op 't Root

goptroot@gmail.com